Het initiatief Boskoop United, dat in september 2015 gestart is om de handel tussen de regio Boskoop en Westland te bevorderen, is inmiddels uitgegroeid tot ruim 60 Boskoopse kwekers en 6 exporteurs zoals o.a. E. den Dekker, Javado en Dames Plants. Om de logistiek tussen Limburge kwekers en Westlandse exporteurs te verbeteren sluit de regio Venlo ook aan bij het initiatief. Hierdoor krijgt Boskoop United per 1 juni een nieuwe naam: FloraXchange Services.

“De pilot fase is voorbij en nu gaan we uitbreiden naar andere gebieden”, zegt Jan van der Lans, accountmanager FloraXchange. “Vanaf juni zullen de kwekers en kopers de naam ‘FloraXchange Services’ boven de facturen, verrekeningen en logistieke labels zien staan.” Op de naam na verandert er formeel niets, aangezien Boskoop United altijd een handelsnaam is geweest van FloraXchange Services.

De dienst is naar eigen zeggen in het leven geroepen om de efficiëntie in de sierteeltsector te verbeteren. “We merken dat er veel ruis is rondom het bestelproces. Zo gaat er veel tijd verloren omdat niet alle systemen dezelfde data bevatten (er ontbreekt als het ware een centrale waarheid) en er geen eenduidige afspraken werden gemaakt rondom besteltijden en levercondities. FloraXchange Services lost dit op en kan daarnaast ook het gehele klachtenproces en het klantstickeren volledig automatiseren.”

De constante groei van het platform geeft het vertrouwen dat de doelstellingen binnenkort gehaald worden. “Het allerbelangrijkste is dat we bewezen hebben een zeer efficiënt proces neer te zetten, dat volledig geautomatiseerd al het werk doet. Een team van mensen houdt in de gaten wat er gebeurt, maar hoeft niet in te grijpen. Dat is fantastisch en geeft ons alle mogelijkheden om de hoeveelheid transacties hard op te voeren”, laat Jan weten. Hij vervolgt: “Als we als Nederlandse sector in de ‘drivers-seat’ willen zitten, moeten we samen zorgen voor een optimaal proces. Verdergaande digitale samenwerking hierbij van noodzakelijk belang.”

FloraXchange
De uitbreiding van FloraXchange Services sluit goed aan op de kant die FloraXchange op wil. FloraXchange richt zich namelijk continu op het verbeteren van de sector en is ervan overtuigd dat er vandaag de dag op een veel efficiëntere manier kan worden samengewerkt. Dit realiseren we onder andere door gebruik te maken van nieuwe technologieën met de overtuiging dat er veel meer rendement uit de sector gehaald kan worden. Voor vragen over FloraXchange of FloraXchange Services kun je contact opnemen met Jan van der Lans via jan@floraxchange.nl of via 0174-725490.