FloraXchange

FloraXchange is een onafhankelijk platform in de sierteeltsector. FloraXchange is gebouwd door JEM-id en ooit ontstaan uit de ontevredenheid rondom de aanbiedingsmailtjes. Het avontuur is gestart als aanbiedingsplatform maar de functionaliteiten worden steeds breder en beter.

Onze drijfveren

Onze roots liggen in het Westland en hierdoor hebben we een hele sterke binding met de tuinbouwsector. Dagelijks verbazen wij ons over de manier waarop zaken geregeld zijn. Dit zijn vaak werkpatronen die al decennia zo werken en die de sierteeltsector geen windeieren hebben gelegd. Wij geloven echter niet dat dit de manier is waarop het de komende tien jaar door kan gaan. De sector moet verbeteren en (bijbehorende) veranderingen moeten sneller geadopteerd worden dan dat de sector in het verleden aankon. Wij willen de versnelling faciliteren op een eerlijke open manier zodat we over 10 jaar terug kunnen kijken op een sectorverbetering waar we trots op zijn.

Jefry van den Hoeven

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

Deze pagina is wo 25 mei om 10:18 voor het laatst gewijzigd